تکثرگرایی درمنطق
36 بازدید
محل نشر: نامه مفید » اردیبهشت 1385 - شماره 53 » (20 صفحه - از 91 تا 110)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده همان‏طور که فرگه منطق ارسطویی را نقد کرده و منطق ریاضی را تأسیس نموده است، فلاسفه، منطق دانان و ریاضی دان‏های بزرگی نیز منطق او را نقد کرده و منطق‏های جدیدتری ایجاد نموده‏اند. مدافعان منطق ریاضی، تا مدتها، با بر چسب‏های«غیر استاندار»، «کلاسیک»، «منحرف»، منطق‏های مذکور را به باد انتقاد می‏گرفتند.در اواخر قرن بیستم، نظریه‏ای پدید آمده که کثرت‏های موجود را به نحوی قابل جمع می‏داند و «تکث‏گرایی در منطق»نام دارد.آثار بسیاری در 30 سال اخیر در باب این نوع تکثرگرایی به نگارش درآمده است.گرگ رستال و جی سی بیل، 1 دو تکثرگرا هستند که این دیدگاه را بسط داده و به منتقدین آن پاسخ گفته‏اند.این مقاله گزارش از این دیدگاه و انتقادات وارده و نقد آن‏ها می‏باشد. واژگان کلیدی:تکثرگرایی در منطق، منطق کلاسیک(منطق رایج)، منطق صوری، منطق مادی، منطق فراگیر، منطق ربط، منطق شهودگرا
آدرس اینترنتی